T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KARTAL - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Tasavvuf Kültüründe İstanbul

Sûfîlere göre, ilâhî isimlerin zuhûr ettiği şeylerden biri de mekanlardır. Mekanlarda tahakkuk eden mânâlar, irfân arayışı içinde olan sûfîler için keşfedilmesi gereken bir esrârdır. Öte yandan mekan, velilerin zuhur ettiği bir varlık alanıdır da. Şehrin velileri, o şehrin manevi niteliklerinin eksenidir. 

 

Seminerde İstanbul'un taşıdığı mânâ ve orada yaşam sürmüş velilerinde tezahür eden gerçeklik ele alınarak bu eğitim geleneğinin Peygamber Efendimizin ilk dönem İslam toplumu nazarında yaptığı eğitim öğretim faaliyetlerine atıfla şekillendiği üzerinde durulacaktır. Mekke döneminde Daru'l Erkam Medine döneminde Ashab-ı Suffa'nın İslam toplumuna karakter kazandırma ve mekana anlam yüklemedeki rollerinden hareketle günümüz değerlendirilecektir.

28-04-202228-04-202228-04-2022

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 28.04.2022 - Güncelleme: 28.04.2022 12:48 - Görüntülenme: 162
  Beğen | 0  kişi beğendi