T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KARTAL - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

IB Nedir?

IB MİSYONU

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, kültürler-arası anlayış ve saygı vasıtasıyla daha güzel ve daha barış dolu bir dünya yaratmak için sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

 

Okulumuz Kartal AIHL´nin misyonu, öğrencilerimizin açık fikirli, gelişim ve değişimi önceleyen, etik kurallar çerçevesinde topluma örnek ve insanlığa yararlı olan, liderlik vasıflarına sahip ve gerektiğinde risk almayı bilen bireyler olmalarını sağlamaktır. 

 

 

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  IB ÖĞRENCİLERİ

 

•   Sorgulama ve bağımsız araştırma yeteneğine sahip,

•   Geniş kapsamlı ve alanlarına göre dengeli dağıtılmış konuları anlayabilen, bilgili, karmaşık sorunların farkına vararak, mantıklı ve ahlaki kararları inisiyatif kullanarak uygulayabilen,

•   Doğruluk anlayışının yanı sıra akademik dürüstlük  konusuna da önem veren ilke sahibi,

•   Kendi  kültürlerini     anlayarak   bunlara   değer   veren,   bunun   yanı   sıra   başka kişilerin ve toplulukların değerlerini ve geleneklerini de önemseyen açık fikirli,

•   Eğitimlerini ve bireysel gelişimlerini destekleyebilmek adına kendi güçlü yanlarını ve sınır noktalarını anlama ve değerlendirme kabiliyetine sahip,

•   Topluma yapıcı katılımlarda bulunabilen, kendi ülkesine ve dünyaya duyarlı, önder bireylerdir.

 

 

IB DERSLERİ

 

IB Diploma Programı, temelinde öğrenen profilinin bulunduğu altı temel grup dersle birlikte üç ayrı kısımdan oluşan çekirdek dersleri kapsamaktadır.

Çekirdekte yer alan dersler ile birlikte diğer dersler aşağıdaki program modelinde gösterilmektedir (Şekil 1).

 

•   Öğrenciler, seçtikleri altı grup ders konularını çalışırlar. Seçilen ü. veya 4 ders ileri düzeyde (HL) ve toplam 240 saatini (360 ders saati) kapsar, diğer seçilen ü. ile iki ders standart düzeyde (SL) ve toplam 150 saatini (225 ders saati) kapsar

 

•   Çekirdeğin üç kısmı-genişletilmiş makale (EE), bilgi kuramı (TOK) ve yaratıcılık, hareket, hizmet (CAS) alanlarını kapsayan toplumsal sorumluluk çalışmaları zorunlu ve IB DP'nin felsefesinin odağını oluşturur. 

 04-01-2021

                   

                                     Şekil1: © International Baccalaureate Organization 2006

 

IB ÖĞRENEN PROFİLİ

 

IB öğrencileri aşağıdaki kazanımlar için çabalar:

Bütün Uluslararası Bakalorya (IB) programlarının hedefi, toplumsal anlamda insan olma bilincine sahip, gezegenimizi koruma misyonunu herkesle birlikte paylaştığının farkında olan, uluslararası platformda düşünce sahibi bireyleri yetiştirerek daha iyi ve barışçıl bir dünyanın oluşturulmasına yardımcı olmaktır.

 

IB öğrencileri aşağıdaki özelliklere sahip olmaya çalışırlar:

 

•   Araştırmacı bireyler olarak doğuştan sahip oldukları merak duygusunu geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yapmak için gereken yetenekleri edinirler ve öğrenme sürecinde bağımsız olarak hareket ederler. Öğrenmekten zevk duyarlar ve bu öğrenme aşkı tüm yaşamları boyunca sürer.

 

•   Bilgili bireyler olarak bölgesel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylece, geniş kapsamlı ve dengeli disiplinler vasıtasıyla derinlemesine bilgi kazanır ve bu şekilde bir anlayış geliştirirler.

 

•   Düşünen bireylerolarak eleştirel ve yaratıcı düşünce yetenekleriyle karışık sorunların farkına varıp üzerinde düşünür, mantıklı ve ahlaki kararlar alırken inisiyatif kullanırlar.

 

•   İletişim kurabilen bireyler olarak düşünceleri ve bilgiyi birden fazla dilde ve çeşitli iletişim yollarını kullanarak kendilerinden emin ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilirler. Diğer kişilerle istekle ve etkili olarak çalışırlar.

 

•   İlke sahibi bireyler olarak kişilere, gruplara ve toplumlara değer verme anlamında sağlam temellere kurulmuş bir doğruluk, adalet ve saygı anlayışının yanı sıra güvenilirlik ve dürüstlükle hareket ederler. Kendi davranışlarının ve onların yol açtığı sonuçların sorumluluğunu üstlenirler.

 

•   Açık fikirli bireylerolarak kendi kültürlerini, kişisel tarihlerini anlayarak bunlara değer verirler. Ayrıca başka kişilerin ve toplulukların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Bir soruna farklı bakış açılarından bakmaya ve onu bu şekilde değerlendirmeye alışkındırlar.

 

•   Özenli bireyler olarak başkalarının duygularına, ihtiyaçlarına kendilerini o insanların yerine koyarak şefkatle ve saygı çerçevesinde yaklaşırlar. Kendilerini başkalarının yaşamlarında ve çevrede gerçek bir değişiklik yapmaya adarlar.

 

•   Risk alan bireyler olarak bilinmeyen ve belirsiz durumlara cesaret ve öngörü ile yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetme özgürlüğüne sahiptirler. Cesurdurlar, kendi inandıklarını dile getirirler.

 

•   Dengeli bireyler olarak kendilerinin ve başkalarının iyiliğini sağlayabilmek adına zihinsel, fiziksel ve duygusal dengenin öneminden haberleri vardır.

 

•   Düşünceli bireyler olarak kendi eğitimlerine ve yaşantılarına dikkat ederler. Eğitimlerini ve bireysel gelişimlerini destekleyebilmek adına kendi güçlü yanlarını ve sınır noktalarını anlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptirler.

 

 

 

DİPLOMA ALMA KOŞULLARI

 

1. Altı grup dersten en az 24 puan elde edilirken (Her grup ders 1-7 arasında puanlanır), HL alınan derslerin not toplamı en az 12 puan olmalıdır.

2. Çekirdek derslerini ve projelerini başarıyla tamamlayan(Genişletilmiş Makale, Bilgi Kuramı, Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet)

3. Akademik dürüstlük gösteren öğrencilere

IB diploması verilir.

NOT: Her diploma adayı , CAS çalışmasında yer almak ve iki yıl içinde belirli sayıda kazanımı elde edecek şekilde çalışmalara katılmak zorundadır. CAS çalışmalarını tamamlamayan öğrenci yukarıdaki diploma alma kriterlerini tamamlasa bile diploma almaya hak kazanamaz.

 

GRUP DERSLERİ

 

1. GRUP: ANADİL (TÜRK EDEBİYATI + TÜRK DİLİ VE DÜNYA EDEBİYATI)

Öğrenci, 2 yıl içinde, 13 (HL öğrencileri için) adet edebi eser okuyarak, inceler, sözlü ve yazılı olarak yorumlar; bunların 6 tanesi, dünya edebiyatından belirli ölçütlere göre seçilmiş eserlerdir. Türk.e eserler üç farklı tarihi dönemden, dünya edebiyatı eserleri ise üç farklı dönem ve üç farklı kıtadan seçilir

IB DP anadil dersi, öğrencilerin duygularını, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmelerini yeteneklerini geliştirmelerini, edebiyat alanında sanatsal zevk kazanmalarını, edebi eserleri değerlendirirken bilimsel yöntemleri kullanabilmelerini ve eleştirel analiz yöntemiyle ele aldıkları eserler üzerinde tutarlı görüşler bildirmelerini amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda; öğrenciler hem kendi kültürlerinde hem de farklı kültürlerde üretilmiş eserleri değerlendirir ve karşılaştırır, farklı olana karşı olumlu bakış açısı geliştirerek evrensel bakışa ulaşırlar. Edebi eserler üzerinden küresel sorunlar konusunda farkındalığının artmasına yardımcı olur.

 

2. GRUP: YABANCI DİL

YABANCI DİL B: Sonradan öğrenilen yabancı dil dersleridir.(İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, İspanyolca vs) Okulumuzda İngilizce B yüksek ve standart düzeyde, Arapça ab initio olarak okutulmaktadır. Haftada 4 (SL öğrencilerler için) veya 6 (HL öğrenciler için) saat olarak okutulan İngilizce dersi iki yıllık yapılandırılmıştır. Bu derste işlenecek temalar: İlişkilerimizi Etkileyen Davranışlar ve Değerler, Sosyal ve Kültürel Farklılıklar, Değişen Zaman, Dünyamız ve Geleceğimiz'dir. Derste dünya edebiyatlarından çeşitli örnek metinler incelenecektir. Bu metinler şiirden şarkıya, makaleden, günlük yazılarına, köşe yazılarından, mektuplara kadar değişik türleri içermektedir. Öğrenciler, bu metinleri okuyup anlayacak, sözlü veya yazılı yorumlayacak, kendi benzer metinlerini üreteceklerdir. Değişik İngilizce konuşmalar, şarkılar dinleyecek, filmler izleyeceklerdir. Öğrenciler, okuduklarını, dinlediklerini ve yazdıklarını doğru ve akıcı biçimde konuşarak paylaşacak ve yorumlayacaklardır. Programın sonunda öğrenciler, İngilizceyi, kişisel gelişimleri ve uluslararası toplumla ilişkileri açısından iki dilli bir bireyin varması gereken seviyede kullanabileceklerdir.

 

3. GRUP: SOSYAL BİLİMLER

Okulumuzda Sosyal bilimler grubunda 20.yy Türkiye Tarihi dersi (TITC) SL olarak verilmektedir.

TITC dersi multi-disiplinler bir yaklaşımla, Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji alanlarının temel kazanımlarından yararlanmayı hedefler. Altı alt tema ile 20.yy Türkiye ve Dünya tarihine mercek tutar. I. Tema Fransız Devrimini ve Sanayi İnkılabı ile büyük bir d.nüşüm geçiren Batı Avrupa ülkelerini ve bu gelişmeler karşısında Osmanlı Devleti nin durumunu açıklama çabasına girilir. II. Tema, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu başlığında Atatürk devrimleri ile Türkiye de yaşanan modernleşme faaliyetlerini, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin demokratik yapısı ve değişimlerini konu alır. III. Tema Dünya savaşları arasındaki küresel değişimler ve Türkiye etkisi başlığını taşır. IV.Tema II. Dünya Savaşı ve Baskı Altında Türkiye başlığını taşır. V.Tema Yeniden Yapılanma, Demokrasi, Türkiye ve Bölgedeki Gelişmeler (1945-1985) başlığı altında soğuk savaşın Avrupa ve Asya'da gelişimi ve Türkiye'ye etkilerini inceler. VI. Tema ise Küreselleşmenin Etkileri ve Avrupa ile Diyalog (1985-2000) başlığı altında incelenir.

 

4. GRUP: FEN BİLİMLERİ

Bu gruptaki dersler biyoloji, kimya, fizik, çevre sistemleri ve tasarım teknolojisidir. Derslerin içeriğinde teorik bilgiler kadar deneysel uygulamalar da tamamlanmak zorundadır. Okulumuzda bu gruptan biyoloji, kimya ve fizik dersleri verilmektedir. IB fen bilimleri programları öğrenciye teorik kavram ve yasaları deneysel uygulamalarla kavratma fırsatı veren; fen alanındaki disiplinler arasında etkileşimi kurarak anlamayı, bilimsel düşünme süreci içinde gözlem yapma, inceleme, sorgulama ve veri toplama becerisini kazandırma, sonuçlardan değerlendirme yapabilme becerileri kazandıran bir programdır. Fen grubu derslerinde Grafiksel hesap makinasına (TI84) ihtiyaç olacaktır. Her öğrenci kendisinin tasarladığı bir projeden oluşan iç değerlendirme (IA) yapacak, ilgilendiği bir konuyu keşfederken veri toplayacak ve analiz edecek, konuyla ilgili resmi bir rapor yazacaktır. Bu rapor 6 ile 12 sayfa arasında olacak ve IB diploma

notunun % 20'sini oluşturacaktır. Öğrencilerin bilgi ve kavrayışlarını göstermeleri, temel aritmetik fonksiyonları gerçekleştirebilmeleri, ortalama, yüzdelik, kesir, oran, tahmin ve terslik içeren işlemleri yapabilmesi beklenir. Öğrencilerin ayrıca standartdizasyon, doğru ve ters oran kullanabilmeleri, cebir denklemleri ile lineer eş zamanlı denklemler çözebilmeleri, grafik çizebilmeleri ve okuyabilmeleri, en iyi uyum doğrusunu çizebilmeleri, göreli kesinlikle maksimum ve minimum gradyan doğruları oluşturabilmeleri, veri yorumlayabilmeleri, x-ekseni notasyonunu kullanabilmeleri ve bir veya iki rakamla belirsizlik ifade edebilmeleri gerekir. Değerlendirmeler ders katılımı, ödev ve worksheetlerin tamamlanması, quiz'ler, projeler ve sınavlarla yapılacaktır. Değerlendirme egzersizleri çıkmış IB sorularını, teoremlerin ve özelliklerin uygulanması ile İngilizce terminolojinin doğru kullanımını içerecektir. 10. sınıfdaki Fen dersleri için hafta sonları 2 saat ek ders yapılır. Bu derslere katılım zorunludur.

 

5. GRUP: MATEMATİK

Okulumuzda öğrenci profiline ve hedeflerine bağlı olarak IB Matematik müfredatında Analiz ve Yaklaşımları (Analysis and Approaches) ile Uygulama ve Yorumlama (Application and Interpretation) programları uygulanmaktadır. Ayrıca her bir program Yüksek Düzey ve Standard Düzey Matematik ders programı (High Level (HL) and Standard Level (SL) Math) olarak ikiye ayrılmaktadır. IB matematik dersleri kapsamında hedeflenen amaç; analiz edebilen, yorumlayan, sorgulayan, mantıklı ve yaratıcı düşünce geliştiren, teknolojinin matematikle ilişkisinin farkında olup, bunu verimli olarak kullanan öğrenciler yetiştirmektir. Ayrıca öğrencilerin ders esnasında kullanacakları ve üretecekleri farklı yöntem ve yaklaşımlarla matematiksel konulara sorgulayan bir bakış açısı geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler girecekleri sınavlar (External Assessment(%80)) dışında değerlendirmede önemli bir yeri olan bir Araştırma Çalışması (Exploration-Internal Assessment(%20)) hazırlamakla yükümlüdürler. Bu araştırma çalışmasında öğrenciler, üzerinde çalışmak istedikleri matematik alanını ve konusunu seçmeli, öğretmeni ile yaptığı görüşmeler ve aldığı geri dönütlere dayalı olarak; 6 ila 12 sayfadan oluşan bir Araştırma Çalışması yazmalıdır. Bu sayede öğrenci matematiksel düşünme basamakları, bilimsel yazma aşamaları ve çeşitli matematiksel programları kullanmayı öğrenir. IB Matematik Ders Müfredatı, Milli Eğitim Bakanlığı 10., 11. ve 12. Sınıf Matematik ders müfredatındaki konuları kapsamasının yanı sıra içeriğindeki farklı konularla da öğrencilerin üniversitede alacakları matematik dersleri için sağlam bir altyapı oluşturacaktır.

 

6. GRUP: SANAT DERSLERİ & SEÇMELİ DERSLER

Görsel Sanatlar, Müzik, İT (İnformation Technology), derslerinin yerine 2., 3. ya da 4. gruptan başka bir ders seçmeli olarak alınabilir. Okulumuzdaki öğrencilerimizden fen ağırlıklı çalışacak olanlar Fizik, Kimya ya da Biyoloji derslerinden birini, eşit ağırlıklı çalışacak öğrencilerimiz ise Arapça dersini bu grup için alırlar.

 

ÇEKİRDEK DERSLER

 

EXTENDED ESSAY/ BİTİRME TEZİ (BT) (Genişletilmiş Ödev)

 

•   Altı dersin birinden bir konu belirlenir.

•   Danışman öğretmen gözetiminde yapılır.

•   En az 1600 en fazla 4000 s.zcükten oluşur. (dipnotları ve kaynakça hariç).

•   Biçim ve içerik, belli .l.ütlere göre geliştirilir.

•   Önce danışman öğretmen, sonra ise yurt dışındaki konunun uzmanları tarafından değerlendirilir.

•   Bu çalışma 11.sınıf öğrencileri için 2. döneminde başlar, 12. sınıfın Kasım ayında teslim edilir. 10. sınıf öğrencileri için 2. dönemde başlar ve 11. sınıfın Ocak ayında teslim edilir.

 

TOK / BİLGİ KURAMI

 

Bilgi Kuramı dersi, IB Diploma Programı eğitim felsefesinin merkezinde yer almaktadır.

 

•   Bu ders, IB Diploma Programı'na .zgü bir derstir ve iki yıllık müfredat programına yayılacak şekilde yapılır.

•   Bilgi Kuramı, IBDP dersleri için eleştirel düşünmeyi teşvik etmek amacı ile hazırlanmış bir derstir.

•   Öğrenci bu derste bilginin keşf ve oluşturulmasına ilişkin bakış açısı geliştirir.

•   Öğrenciler, bilmenin yollarını fark eder.

•   Bu derste öğrenciler, etkin olarak araştırır, sorgular, düşünür ve analiz ederler.

•   Araştırma-sorgulama, öğrencilerin farklı konuları derinlemesine inceleme ve bir cevap oluşturma alışkanlıklarını geliştirmelerine yöneliktir.

•   Bilgi kuramı dersi soruşturmaya öncelik verir ve "nasıl biliyoruz?" sorusu çevresinde farklı yanıtları tartışır.

•   Bilgi Kuramı dersinde bilginin çeşitli biçimlerinin kökeni ve geçerliliği incelenir.

•   Diplomayı almaya hak kazanabilmek için öğrenciler iki yıl içinde 100 saatlik bilgi Kuramı dersi almış olmalıdırlar.

•   Bu derste öğrenciler, 1600 kelimelik bir deneme ve 10 dakikalık bir sunum yapmak zorundadırlar.

 

CAS / YARATICILIK, ETKİNLİK, TOPLUMSAL HİZMET

 

CAS; Creativity (Yaratıcılık), Action (Etkinlik) ve Service (Toplumsal Hizmet) kelimelerinin baş harflerinden oluşan IB diploma Programı'nın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Öğrencileri akademik çalışmalarının dışında, yaşayarak, tecrübe kazanarak eğitmeyi amaçlayan değer merkezli bir programdır.

IB felsefesinin temelinde, "bireyin bir bütün olarak eğitimi" g.rüşü var olduğu için, her diploma adayı öğrenci, CAS çalışmasında yer almak ve iki yıl içinde belli bir zamanını bu çalışmaya ayırmak zorundadır.

CAS aktiviteleri planlanırken öğrencilerin her ü. alan için eşit zaman ayırması beklenir.

 

Creativitiy (Yaratıcılık) : Müzik, tiyatro, dans, bir enstrüman çalma, fotoğrafçılık gibi etkinlikler ve sanat faaliyetleri planlamasında ve dizaynında yaratıcı düşünce gerektiren, toplumsal hizmetler ve diğer aktiviteler bu kapsamdadır.

 

Action (Etkinlik) : Sağlıklı yaşam tarzına katkıda bulunan, fiziksel aktivite içeren ve normal günlük aktivitelerin dışındaki etkinlikler ile takım ve bireysel sporlar, ağaç dikme ya da çevre temizliği gibi toplumsal hizmetler esnasında yapılan fiziksel etkinlikleri kapsar.

 

Service (Toplumsal Hizmet) : Toplumsal hizmet etkinlikleri CAS programının temelini oluşturur. Öğrencinin toplumdaki birey ve gruplarla etkileşimini sağlar. Burada toplum; okul, yaşanan çevre, ulusal ya da uluslararası çevre olabilir. Genellikle yardıma muhtaçlar için ve onlarla birlikte, onların yaşamını daha iyi

hale getirmeyi amaçlayan, karşılıksız yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler sayesinde öğrenci; kendi kendini yönetme, başkalarının haklarına saygı gösterme, ağırbaşlılık gibi birçok değer öğrenir.

 

CAS olmayan aktivitelerden örnekler:

 

•   IB diploma programına başlamadan önce öteden beri yapılan etkinlikler.

•   Karşılığında öğrencinin finansal ya da başka bir yoldan .düllendirildiği aktiviteler.

•   Öğrencinin kendi aile ve akraba bireylerine karşı yaptığı görevler, yardımlar ya da hizmetler.

•   Basit, monoton, can sıkıcı işler; kütüphanede rafları düzeltmek ve düzenlemek gibi.

•   Pasif faaliyetler; müze, tiyatro, sanat merkezi ya da spor müsabakasına gitme gibi.

•   Başkalarını kendi dini inançlarına çekmek, ikna etmek gibi faaliyetler.

•   Yapılan etkinlik sonunda sadece öğrencinin kendisinin faydalanacağı iş tecrübeleri.

 

CAS Aktivitelerinin Değerlendirilmesi:

 

•   Her öğrenci Manageback programı üzerinde bir CAS günlüğü tutarak ve her aktivite sonunda o gün neler yaşadığını, neler öğrendiğini not edecektir. Belirli aralıklarla bu günlüğe CAS danışmanı tarafından denetleme ve geri dönüt verilecektir. Öğrencinin tuttuğu günlük yanında yaptığı aktivitenin kanıtı

•   olarak ses ya da görüntü kayıtları, internet ortamındaki bloglarının çıktılarını sunacaktır.

•   CAS danışmanları, diploma programı boyunca her bir öğrenci için, CAS gelişim formu dolduracaktır. Her sene belirli aralıklarla danışmanlarla yapılan mülakatlar sonunda ilerlemeler gözlemlenecektir.

•   Her CAS projesinin sonunda öğrenci, kendi kendini değerlendirme formu dolduracak ve aktivitenin sonunda neler öğrendiğini belirtecektir.

•   Diploma programının sonunda öğrenci, bu aktivitelerin sonunda neler öğrendiğini anlatan bir özet yazacaktır.

•   CAS koordinatörünün iki yıllık diploma programının sonunda yazacağı CAS tamamlama raporuyla öğrenci, CAS aktivitelerini başarıyla tamamlamış olacaktır.

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 04.01.2021 - Güncelleme: 04.01.2021 15:00 - Görüntülenme: 2670
  Beğen | 4  kişi beğendi