T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KARTAL - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Etkin Felsefe Atölyesi

Etkin Felsefe Atölyesi (Fels-Efes 2018) başladı

 

Namık Kemal Üniversitesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile düzenlenen ´Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları´ isimli etkinlik kadim felsefenin otantik merkezlerinden biri olan İzmir/Selçuk´ta gerçekleştiriliyor.

 

TÜBİTAK'ın 2018 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında desteklediği ve Namık Kemal Üniversitesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile uygulanan "Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları-2", projesi yeniden gerçekleşiyor. Proje antik felsefenin otantik merkezlerinden biri olan İzmir/Selçuk´ta, Herakleitos'un memleketi Efes'te, 'Fels-Efes' sloganıyla kadim bilgeliğin izini sürüyor. Proje, felsefeyi yüksek teorik bir faaliyet olmaktan çıkararak gündelik hayatın içine çekerek bir etkinliğe dönüştürüyor.

 

Proje, gündelik yaşam alanlarının felsefe yapmak için yeterli kışkırtıcılığa sahip olduğu fikrinden hareketle, katılımcılara insan zihnini hayatın içinde kullanmaya yönelik tecrübeler kazandırıyor. Eğlenerek öğreten ve anlayarak uygulamanın yollarını sorgulayan etkinliklerde katılımcılar felsefeyle buluşmanın sıcaklığıyla yeni düşünme yöntemleri öğrenirken, bildiklerini de sınıyor. Etkin öğrenme metotları yoluyla bilgi edinme yolları hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir dizi etkinlikten oluşan felsefe kampı katılımcılara, eleştirel düşünme, sorgulayıcı analiz yapabilme ve argüman geliştirebilme yeteneği kazandırmayı amaçlıyor.

 

Etkinliğin ilk bölümü olan alan çalışmaları ve atölyeler, proje koordinatörü ve yürütücüsü Dr. Öğrt. Üyesi Özkan Öztürk tarafından gerçekleştiriliyor. Proje, ürünlerin kitaplaşması ve yayınlanması ile neticelenecek.

Projede katılımcılara kuram-kanıt, mantık ve gerçek arasındaki ilişkiyi keşfettirmeyi amaçlıyor. Program katılımcılara, doğru değerlendirme ve tutarlı akıl yürütme becerisi yanında, tarihin ve çağımızın temel problemleri karşısında felsefi bir bakış edindirmeyi öngörüyor.

 

Projede, bu yıl bilgi teorisine giriş, duyum, hayal gücü, akıl/muhakeme ve dil olarak belirlenen konu başlıklarını masaya yatırıyor. Etkinlikler birbirini hiyerarşik olarak gerektirecek dört ardıl etkinlik şeklinde işleniyor. Bu etkinlikler, (i) Oyundan Kavrama Felsefe (ii) Kavramdan Mottoya Felsefe, (iii) Mottodan Teoriye Felsefe, (iv) Teoriden Pratiğe Felsefe: Sokratik Diyaloglar başlıklarından oluşuyor. İlki konular hakkında zihni ısındırma amacı ile drama-oyun metodu ile, ikincisi yaratıcı dramanın imkanlarını kullanarak beyin fırtınası ve buluş yöntemi ile, üçüncüsü drama-teori yöntemi ile, sonuncu etkinlikler ise sokratik dialog yöntemi ile gerçekleştiriliyor.

 

Dr. Öğrt. Üyesi Özkan Öztürk, geçen yıl gerçekleşen etkinliklerin devamı niteliğinde planlanan projenin bilgi yollarını görünür kılmayı hedeflediğini söyledi. Matematikten tarihe, fizikten psikolojiye kadar bütün bilimlerin temel zemini olan bilgi yolları konusunda yapılan faaliyetin aslında temel bir epistemoloji atölyesi olduğunu belirtti. Projelerini coğrafya ile ilişkilendirdiklerini ve bu sayede mekânı da felsefî bir atmosfere dönüştürmek istediklerini ifade etti. Bu sebeple projeye bir dizi yürüyüş ve gezi güzergâhları eklediklerini ve kadim tarza uygun olarak yürüme eylemini de felsefî düşünüşe dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. Projenin ikinci aşamasının ise, bilgiyi elde ettiğimiz alanlara yönelik olacağını belirten Dr. Öğrt. Üyesi Özkan Öztürk, "Etkin Felsefe Atölyesi"nin yıl içerisinde de kendisine yeni buluşma imkânları üreterek devam ettiğini ve gayelerinin felsefeyi gündelik hayatın içine çeken süreğen bir faaliyete dönüştürmek olduğunu belirtti.

 

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam ise, geçen yıl düzenlenen felsefe etkinliklerinin öğrencilerinin yıl içerisindeki başarılarına, sosyal ilişki üretme tecrübelerine, tartışma ve kanıt geliştirme becerilerine katkısı olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Planlanan felsefe paketinde, uygulama ve deneyimlemenin merkezde olduğunu, bu sebeple bir haftalık etkin sorgulama süreçlerinin katılımcı öğrencilere hayat boyu devam edebilecekleri kritik düşünme deneyimini kazandırdığını belirtti. Geçen seneki faaliyetlerin neticesi olarak okulda Etkin Felsefe Kulübü'nü tesis eden öğrencilerin yıl içerisinde de sokratik diyalog etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu sebeple gerçekleşen faaliyetin hem etkin hem de etkili olduğunu, insanî tecrübe ve yaşam deneyimlerini odağa aldığını ifade etti. Zihinsel ve oyunsu süreçlerle bilgi üretiminin hedeflendiğini, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatlarının öncelendiğini dile getirdi.

 

Proje "Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Alanları" başlıklı yeni panelinde, etik, sanat, tarih, doğa ve insan bilimleri gibi alanlar hakkında uygulama ağırlıklı epistemoloji eğitimleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

 

"Fels-Efes 2018" sloganıyla start verilen proje, Sokrates´in temel felsefe yapma yönteminden hareketle, felsefe eğitiminin bir kabı doldurmak değil, bir kıvılcımla ateş yakmak olduğunun altını çiziyor

 

http://www.star.com.tr/guncel/etkin-felsefe-atolyesi-felsefes-2018-basladi-haber-1360741/

https://www.aksam.com.tr/guncel/etkin-felsefe-atolyesi-felsefes-2018-basladi/haber-751244

http://www.gunes.com/egitim/etkin-felsefe-atolyesi-fels-efes-2018-basladi-888605

 

05-07-2018

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 27.04.2020 - Güncelleme: 27.04.2020 18:48 - Görüntülenme: 1326
  Beğen | 1  kişi beğendi