T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KARTAL - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

"Aynı Ama Farklı" E TWİNNİNG PROJESİ

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Ve ortak okullarımızla "Aynı Ama Farklı" isimli e twinning projesi uygulanıyor.

Proje yürütücüleri: Betül Acar (Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni), Ayşe Macit ( Kartal Borsa İstanbul Mtal DKAB Öğretmeni)

Projenin Okul Ortakları: Kartal Borsa İstanbul Mtal ( Moda Tasarımı Öğretmeni Aylin Özer), Konya Kubadabad Meslek Lisesi (Esra Yavuzhan)

Projemiz, öğrencilerin farklı düşünceler ve bakış açılarının bir çatışma unsuru değil zenginlik olduğunu, farklılıklara saygının toplumsal yaşamın güzelleşmesine katkı sağladığını, din anlayışının bazı değişkenlere göre farklılık arz edebileceğini ve din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerini fark edebilecekleri etkinlik uygulamalarının yapılacağı bir projedir.

HEDEFLER

Öğrencilerin;
1. Farklılar üzerinde düşünmelerini sağlamak.
2. Farklı bakış açılarının ifade biçimleri üzerindeki etkilerini fark etmelerini sağlamak.
3. Farklı bakış açılarının zenginlik olduğunu fark etmelerini sağlamak.
4. Farklı bireysel özelliklere sahip arkadaşlarıyla ortak bir çalışmayı tamamlayabilme pratiği yapmalarını sağlamak.
5. Farklı bakış açılarına saygı duymanın yaşamın bir gerekliliği olduğunu fark etmelerini sağlamaktır.

ÇALIŞMA SÜRECI

Proje kapsamında aşağıda ayrıntıları verilen etkinlik gerçekleştirilecektir.
Projede öncelikle birbiriyle bağlantısı olmayan farklı anahtar kavramlar öğretmen tarafından belirlenir. Öğrenciler sınıf içerisinde üç farklı gruba ayrılır. Bu gruplar; resim, şiir ve hikâye grupları olarak adlandırılır. Öğrencilerin çalışma yapacakları alanda grup halinde oturup yüz yüze çalışma yapacakları bir düzen oluşturulur. Her masada öğrencilerin çalışma yapacakları aşağıdaki materyaller hazır bulundurulur:
Ortak kelime kartelası: Ağaç, kalem, nehir, yıldız, toprak, güneş, çocuk, şapka, halı
Öğrenciler eşit sayıda bölünerek gruplardaki yerlerini alırlar. Ayrıca her masada yukarıda belirlenmiş olan on kavramın yazılı olduğu kartela bulunur. Resim grubunda olan öğrenciler bu kavramları kullanarak görsel bir hikâye oluşturup bir resim çizerler. Şiir grubunda olanlar bu kavramlar arasında bağlantılar kurarak bir şiir ve hikâye grubunda olanlar da bu kavramları kullanarak giriş gelişme sonucu olan bir hikâye oluştururlar. Oluşturulan ürünler sergilenmek üzere bir süre bekletilir.
Farklı beş sınıfta daha bu etkinlik aynı şekilde gerçekleştirilir. Etkinlik sonunda ortaya çıkan ürünler resim şiir ve hikâye bölümleri oluşturularak okul panolarında sergilenir. Öğrencilerin bu çalışmaların hepsini birden görüp incelemeleri için ürünlerin bir süre sergi alanında kalması sağlanır. Etkinliğin son aşamasında katılan tüm sınıflarda yapılan etkinlik hakkında aşağıdaki sorular çerçevesinde beyin fırtınası yapılır ve öğrencilerin düşünmeleri sağlanır. Görüş ve düşüncelerini paylaşacakları bir değerlendirme oturumu her sınıf içerisinde yapılır.

BEKLENEN SONUÇLAR

Öğrencilerin;
1. Farklı bireylerin bir arada bir ürün ortaya koymaları
2. Aynı kavramlar çerçevesinde farklı bakış açılarının varlığının fark edilmesi.
3. Farklılıkların bir zenginlik olduğunu görsel bir şekilde ifade etmek.
4. Birbirlerini farklılıklarıyla kabul edip birbirlerine saygı duymaya istekli olmaları.
5. Yaşam boyu bu farkındalık çalışmasının açtığı ufukla hareket edebilmeleri.

 

06-05-202206-05-202206-05-202206-05-202206-05-202206-05-202206-05-202206-05-202206-05-2022

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 06.05.2022 - Güncelleme: 06.05.2022 16:08 - Görüntülenme: 234
  Beğen | 1  kişi beğendi