T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / KARTAL - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Dr. Özkan ÖZTÜRK - Müdür/Principal

Dr. Özkan ÖZTÜRK

1979 senesinde İstanbul-Kartal’da doğdu. 1997 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 2003 senesinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisansını, 2007 yılında “Çağdaş Türk Düşüncesinde İbn Arabî Felsefesinin Ele Alınışı” başlıklı tezi ile bitirdi. 2014 yılında ise aynı enstitüde “Tasavvuf Geleneğinin Osmanlı Siyasî Düşüncesinde Tezâhürü” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. Her iki çalışmasını da Prof. Dr. İsmail KARA’nın danışmanlığında gerçekleştirdi. 2003-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2015 yılında göreve başladığı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve dekan yardımcılığı vazifelerinde bulundu. 25.11.2020 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’ne atandı. Halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Özkan Öztürk, evli ve iki çocukludur.